Privacyverklaring

SSV Zaanstad

Dit is de privacyverklaring van SSV Zaanstad, gevestigd in Zaandam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40617280 (hierna: ‘SSVZ’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 SSVZ verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die SSVZ aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de SSVZ;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van SSVZ;
d. een formulier invult voor enige SSVZ-dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met SSVZ op te nemen.
1.2 SSVZ verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. geboortedatum;
g. geslacht;
h. functie;
i. bankrekeningnummer;
j. KNSA licentienummer;
k. lidmaatschap andere sv’s;
l. persoonlijke gegevens m.b.t. aanvraag lidmaatschap;
m. gegevens t.b.v. inschrijving wedstrijden;
n. Ip-adres
1.3 SSVZ kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens SSVZ;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de SSVZ te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van SSVZ aan u in behandeling te nemen;
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van SSVZ  per e-mail aan info @ ssvzaanstad.nl voor:
a. meer informatie over de wijze waarop SSVZ persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die SSVZ met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SSVZ.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 SSVZ zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 SSVZ zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
4. COOKIES
 4.1 Cookies, of vergelijkbare technieken, die SSVZ gebruikt zijn alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
5. DERDEN
5.1 SSVZ zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of SSVZ daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Print Friendly, PDF & Email