U maakt zich zorgen over een sportschutter van SSV Zaanstad,

of een schutter van een andere vereniging,

of u wilt een melding maken van grensoverschrijdend gedrag?

 

SSV Zaanstad
Leden van de SSV Zaanstad kunnen, wanneer zij zich zorgen maken over het bezit van en/of de omgang met vuur- en luchtwapens door een lid van SSV Zaanstad, hier op vertrouwelijke wijze melding van maken.

In de algemene ledenvergadering zijn twee personen aangewezen als vertrouwenscontactspersoon; één man en één vrouw.
De vertrouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via vcp.ssvz@gmail.com.

Schutter van een andere vereniging
Heeft u zorgen over een schutter bij een andere vereniging, dan kunt u ook een melding doen bij het meldpunt van de KNSA; de overkoepelende sportbond.

De KNSA beschikt over een Meldpunt dat per telefoon bereikbaar is op 0900-1968 en via een interactief formulier via internet. Het Meldpunt is bedoeld voor meldingen aan de KNSA, wanneer personen of instanties zich zorgen maken over een lid van een schietvereniging die beschikt over vuurwapens en een gevaar voor zichzelf of anderen in zijn/haar omgeving kan vormen.
Voor meer informatie zie https://www.knsa.nl/contact/meldpunt.asp

Veilig Sportklimaat
Een veilig sportklimaat is belangrijk om binnen de vereniging een situatie te scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat er maatregelen genomen worden om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.
Voor meer informatie zie https://www.knsa.nl/de-knsa/kwaliteitszorg/veilig-sportklimaat

Print Friendly, PDF & Email