De discipline Sportpistool is bij SSV Zaanstad opgesplitst in 2 delen, precisie en duel (klapschijf). Het precisie deel kan het lid zelfstandig oefenen, het duel deel schieten we in groepsverband.

Deze discipline wordt verschoten in twee gedeelten t.w. een precisie gedeelte waarin 30 schoten worden gelost in 6 series van 5 schoten in de tijd van 5 min. per 5 schoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. en een duel gedeelte waarin 30 schoten worden gelost in 6 series van 5 schoten op de Int. Snelvuur schijf 25 mtr. die, per serie, 5x achtereen na 7 seconden voordraait en 3 seconden blijft voorstaan voor het lossen van steeds één schot. Het wapen mag, wanneer de schietschijf voordraait, vanuit de vaardige houding gericht worden. Na elk schot wordt weer de vaardige houding aangenomen tot  einde van de serie.

Vaardige houding wil zeggen dat het wapen op 45 ° van het lichaam wordt gehouden zonder ondersteuning.

Vooraf aan elke gedeelte worden 5 proefschoten gelost om te controleren of uw wapen goed staat afgesteld.

De schietafstand is 25 meter

Uiteraard zijn er dan een aantal spelregels. Deze worden verwoord in het K.N.S.A. Schiet- en Wedstrijdreglement, welke verkrijgbaar is op het Bondsbureau tegen betaling of te downloaden op www.knsa.nl.

Om u alvast enige inzicht te geven in deze leuke discipline volgen hier enige belangrijke items op een rij.

De discipline Sportpistool licht (25 mtr. Pistool) is een specifiek dames onderdeel welke ook wordt verschoten door de heren met pistool of revolver met een kaliber 5,6 mm (.22) en een  trekkerdruk van min. 1000 gr.

De discipline Sportpistool zwaar (Center Fire Pistool) wordt verschoten met pistool of revolver met een kaliber 7,62 t/m 9,65 mm (.30 t/m .38) en een trekkerdruk van min. 1000 gr.

De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm.

Voorafgaande aan de wedstrijd krijgen de deelnemers gelegenheid (installatietijd) om het schietpunt te betreden om dan hun uitrusting uit te pakken en zich om te kleden. De lengte van deze installatietijd (in principe 20 minuten) dient in de aankondiging te zijn vermeld. Wapenhandelingen en richtoefeningen zijn niet toegestaan. Daarna volgt het commando; “ voorbereidingstijd start nu”.

Vóór u aan het precisie gedeelte van de wedstrijd begint krijgt u 5 minuten de tijd om u voor te bereiden, vóór het duel gedeelte van de wedstrijd krijgt u 3 minuten de tijd. Wapenhandelingen en richtoefeningen zijn, in deze tijd, toegestaan.

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die op luiden toon de navolgende commando’s zal geven.

Voor het precisie gedeelte zijn dat:

  • ** Laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) u mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.
  • Attentie:  wanneer de schutters niet reageren, dan na 3 sec.
  • Start
  • Nadat de schiettijd is verstreken is: Stop — Schijven wisselen; d.w.z. u kunt de schietschijf naar u toehalen en verwisselen voor een nieuwe schietschijf en daarna weer naar voren sturen.

Wanneer dit alles is gebeurt begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten. b.v  eerste-, tweede-, derde-, vierde-, vijfde- of zesde serie.

Voor het duel gedeelte zijn dat:

n     ** Laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) u mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.

n     Attentie:  schutter neemt vaardige houding aan en de schietschijf draait nu weg.

n     Nadat de schiettijd is verstreken; Wapens ontladen en veiligheidvlag plaatsen

Wanneer een ieder aan dit commando gehoor heeft gegeven, controleert de baancommandant of de veiligheidvlag is geplaatst en geeft dan de baan veilig voor het afplakken of verwisselen van de schijven.

Afplakken of verwisselen van de schietschijf gebeurt na iedere 5 schoten!

N.B.:   Wanneer de schijven worden afgeplakt zal de hoofdbaancommandant de treffers luid en duidelijk afroepen welke daarna door een schrijver worden genoteerd.

De treffers moeten bij twijfel gemeten met een schotmaat; bij Sportpistool licht met een schotmaat van kal. 5,6mm (.22) en bij Sportpistool zwaar met een schotmaat van kal. 9,65mm (.38).

Lange schoten, dit zijn schoten die gelost worden terwijl de schijf in beweging is, worden gemeten in horizontale richting met een doorzichtig meetlatje. De inslag bij kal. 5,6mm/.22 mag niet groter zijn dan 7 mm en voor de andere kalibers niet groter dan 11 mm. De binnenzijde van de treffer bepaald de score.

Ook hier worden deze commando’s steeds herhaald voor zowel de eerste-, tweede-, derde-, vierde-, vijfde- en zesde serie.

Wanneer u in de duelserie een storing aan het wapen heeft, steek u uw hand op en blijft u met uw handen van het wapen af, elke poging van uzelf om de storing op te heffen is zondermeer een ongeldige storing.

Een(1) geldige storing is toegestaan in de totale duelserie, u mag daarna uw duelserie verder afschieten maar dan worden alleen de treffers geteld.

NB: De baancommandant controleert eerst het trekkermechanisme.

Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.

Bron: www.ltcpistool.nl

schijf-sportpistool

Print Friendly, PDF & Email