Een sportschutter met een geldige KNSA-licentie en een eigen wapen die eens bij SSV Zaanstad wil komen schieten maakt vooraf via email een afspraak. Dit is nodig omdat op de schietbaan ook Militair Pistool, Klapschijf en wedstrijden worden geschoten. Het bestuur spreekt dan een avond af waarop er geen andere activiteiten op de schietbaan zijn.

Leden die een sportschutter als introducé meebrengen hoeven niet vooraf een afspraak te maken. We gaan ervan uit dat de eigen leden weten wat voor activiteiten er op de verenging zijn. De introducé wordt bij het bestuur aangemeld, kan zich legitimeren en houdt zich aan de onderstaande punten.

Er zijn een aantal punten waar een gastschutter reken mee moet houden.

 • De gastschutter meldt zich bij binnenkomst bij het bestuur en schrijft zijn naam op in het presentieregister.
 • De gastschutter kan zich legitimeren, heeft een geldige KNSA-licentie, een ledenpas en een schietboekje van de eigen verenging.
 • De gastschutter houdt zich aan alle regels en reglementen van SSV Zaanstad.
 • Leden van SSV Zaanstad hebben voorrang op gastschutters indien er te weinig beschikbare schietbanen zijn voor het aantal aanwezige schutters.
 • De gastschutter rekent bij de bar € 5,00 baangeld af en geeft de kassabon af bij de wapenkamer.
 • De gastschutter vult het introducéregister in bij de wapenkamer.
 • Alleen betalende gastschutters hebben toegang tot de schietbanen.
 • Het is gastschutters niet toegestaan introducés mee naar de schietbaan te nemen.
 • Gastschutters en introducé mogen 3x per jaar (12 maanden) bij ons komen schieten.
 • Gastschutters maken geen gebruik van onze verenigingswapens, deze zijn bestemd voor eigen leden.
 • Gastschutters gedragen zich zoals je van een gast en een goed schutter mag verwachten; correct, oplettend, veilig, zorgzaam en heeft respect voor zijn/haar omgeving.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om waar nodig, gastschutters de toegang te weigeren of te ontzeggen.
Print Friendly, PDF & Email