De schietsport is één van de meest veilige sporten in ons land. Dit komt mede door de veiligheidsreglementen van de KNSA, maar ook zeker door de discipline van de sportschutters om correct met een wapen om te gaan. Tijdens de schietoefening en wedstrijden is altijd een baancommissaris aanwezig. De baancommissaris houdt toezicht op de veiligheid, controleert na de schietoefening of het wapen/ magazijn daadwerkelijk leeg is en biedt hulp wanneer er een storing aan een wapen is.

Onze vereniging heeft naast de baancommissarissen ook een groot aantal door de KNSA opgeleide ‘VerenigingsVeiligheids Functionarissen’ (VVF).

In de video ‘Het sein op veilig’ van de KNSA wordt uitleg gegeven hoe
in de schietsport veilig met vuurwapens wordt omgegaan.

Print Friendly, PDF & Email