4 okt. 2016 – Op de Algemene ledenvergadering is Wil van Tunen gekozen als algemeen bestuurslid. Wil gaat zich bestuurlijk bezig houden met o.a. het opzetten van de rol Vertrouwencontactpersoon en de certificering.


4 okt. 2016 – Op de Algemene ledenvergadering zijn in het Huishoudelijk Reglement in artikel 25 Baandiensten een aantal aanpassingen gedaan. De belangrijkste aanpassing is dat een lid bij het te laat voldoen van de boete voor het afwezig zijn voor een baandienst geen toegang meer heeft tot de vereniging totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.


 

Print Friendly, PDF & Email