Op de website van de KNSA staan nu de Ranking overzichten van de afgelopen jaren.

Ranking is het plaatsen c.q. positioneren van wedstrijdschutters per wapengroep, discipline en categorie. De ranking van een schutter is gebaseerd op het gemiddelde van de drie hoogste scores in een discipline bij de daarvoor geselecteerde wedstrijden. De ranking is dynamisch en kan dus dagelijks verschillen. Via internet is dagelijks de stand van zaken te bekijken; een wedstrijdschutter kan daar zijn of haar eigen nationale ranking vergelijken met die van anderen.

Het beoogde doel van het systeem van ranking is deelname van meer schutters aan de verschillende wedstrijden. Door ranglijsten in te voeren op basis van gemiddelde seizoenscores wordt voor deelnemers aan wedstrijden een extra dimensie en spanningselement toegevoegd. Behalve het resultaat op de wedstrijd zelf, telt de score immers ook mee voor de jaarscore en de uiteindelijke positie aan het einde van het jaar op die ranking, zeg maar de einduitslag van de beste schutters van het jaar. Doordat er met een gemiddelde einduitslag wordt gewerkt gaat het ook echt om de beste schutter gedurende het gehele seizoen.

www.knsa.nl/sportaanbod/ranking

Print Friendly, PDF & Email