KNSA Ranking archief

Op de website van de KNSA staan nu de Ranking overzichten van de afgelopen jaren. Ranking is het plaatsen c.q. positioneren van wedstrijdschutters per wapengroep, discipline en categorie. De ranking van een schutter is gebaseerd op het gemiddelde van de